گردهمایی ها

1-برگزاری همایش مشتریان روغن پرتوان در استان های گلستان و مازندران ، در هتل سبز گرگان به همراه بازدید از کارخانه و
برگزاری دوره آموزشی « تشریح موتور و تأثیرات روانکاری صحیح » توسط کارشناسان محترم سازمان فنی و حرفه ای استان
گلستان ( تیر  1386 )

2-برگزاری همایش سرویس کاران روغن استان های گلستان و مازندران، در هتل سبز گرگان به همراه بازدید از کارخانه و برگزاری
دوره آموزشی « تشریح موتور و تأثیرات روانکاری صحیح » توسط کارشناسان محترم سازمان فنی و حرفه ای استان گلستان 
( اردیبهشت  1387 )

3-برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از خریداران برتر سال 89 در هتل آویشن و اهدا یک دستگاه خودرو پراید بعنوان جایزه به سهیل
عرب عامری برترین خریدار روغن پرتوان در استان گلستان و سه دستگاه لوازم خانگی ارزشمند به قید قرعه به حضار محترم اعطا
گردید . ( اردیبهشت 90 )