نمایشگاه های داخلی

1-نمایشگاه بین المللی بازرگانی و بازسازی عراق در کرمانشاه ( آبان 1384)

2-نمایشگاه خودرو ، تجهیزات و قطعات یدکی در گرگان-گلستان ( تیر 1385)

3-نمایشگاه استراتژی بازار عراق در کرمانشاه ( آبان 1385)

4-نمایشگاه دستاوزدهای پژوهشی و فناوری در مصلای بزرگ تهران ( دی  1387)

5-نمایشگاه تشکلهای صادراتی کشور در تهران ( بهمن 88 )

6-پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی ایران در تهران (اردیبهشت 89 )

7-نمایشگاه زیست محیطی HSE کیش ( مهر 89 )

8-نمایشگاه توانمندیهای استان گلستان ( آبان 89 )

9-شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی ایران در تهران ( فروردین 90 )

 10- نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان گلستان( آبان 90 )

 11- سیزدهمین نمایشگاه اجلاس شورای بین المللی همکاری تجاری اتاق بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه خلیج فارس ICBC ( خرداد 91 )

12- بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت . گاز . پالایش و پتروشیمی( اردیبهشت 94 )  

13-بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت . گاز . پالایش و پتروشیمی( اردیبهشت 95)

14-بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت . گاز . پالایش و پتروشیمی( اردیبهشت 96)

15-بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت . گاز . پالایش و پتروشیمی( اردیبهشت 97)

16-بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت . گاز . پالایش و پتروشیمی( اردیبهشت 98)