نمایشگاه های خارجی

1-نمایشگاه بین المللی بازرگانی ترکمنستان ( 2004 )

2-نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی- پاکستان ( مارچ 2007 )

3-نمایشگاه بین المللی بازرگانی در دهلی نو- هندوستان ( نوامبر 2007 )

4-نمایشگاه بین المللی بازرگانی در دهلی نو- هندوستان ( نوامبر 2008 )

5-نمایشگاه بین المللی بازرگانی در دهلی نو- هندوستان ( نوامبر 2009 )

6-نمایشگاه بین المللی پائیزه دبی ( ژانویه 2010 )

7- نمایشگاه بین المللی Africa export & import fair ( آگوست 2011 )

8-نمایشگاه بین المللی ارونچی کشور چین ( سپتامبر 2011 )

9- نمایشگاه بین المللی آکتائو کشور قزاقستان ( دسامبر 2011 )