روغن پایه

روغن پایه

این روغن پایه بدون مواد افزودنی برای استفاده در شرایط ساده کار و بدون فشار استفاده می گردد . این روغن فاقد هر گونه ناخالصی یا ترکیباتی است که اثر نامطلوب بر کیفیت روغن بگذارد .

 •   استاندارد ملی  :  3299
 •   رنگ محصول :   طلایی
 •   مناسب جهت استفاده در دنده های مخروطی و مارپیچ

 • درجه روغن :           20
 • گرانروی 100 :        5.6 -8.9
 • گرانروی 40   :        57 – 67 
 • شاخص گرانروی :     80 – 120
 • نقطه ریزش :            3-
 • نقطه اشتعال :            190 – 220
 • عدد اسیدی :             0.02 – 0.05
 • رنگ :                      2.5 – 3.5
 • دانسیته :                  0.875 – 0.881     
 • درجه روغن :           30
 • گرانروی 100 :        9.3 – 9.5
 • گرانروی 40 :          70 – 75
 • شاخص گرانروی :     90 – 110
 • نقطه ریزش :            0
 • نقطه اشتعال :           220 – 230
 • عدد اسیدی :             0 – 0.05
 • رنگ :                      2.5 – 3.5
 • دانسیته :                  0.875 – 0.885