CH4

روغن موتور دیزلی CH4

روغن موتور دیزلی CH4  تهیه شده از روغن پایه صادراتی با بالاترین کیفیت ممکن جهت استفاده در ماشین های مدرن اعم از درون شهری ، برون شهری ، جاده ، راه سازی و سیستم های توربو شارژ توصیه می شود.

 •       چهار فصل
 •       مطابق با استاندارد بین المللی     ACEA 2007  و ASTM D4485-07
 •       محافظت عالی از موتور در برابر صدمات ناشی از خوردگی ، زنگ زدگی و رسوبات
 •       ایجاد حداقل آلاینده ها
 •       سازگار با محیط زیست

مناسب جهت استفاده در  :

 •       موتورهای دیزلی مدرن اعم از درون شهری ، برون شهری ، جاده ، راهسازی ، معدنی یا سیستم های توربو شارژ و اینترکولر

 •  درجه روغن :            40
 • گرانروی 100 :          15.2
 • شاخص گرانروی :       90
 • نقطه ریزش :              12-
 • نقطه اشتعال :              234
 • دانسیته :                     0.895
 • درجه روغن :             15W40
 • گرانروی 100 :          15.7
 • شاخص گرانروی :       140
 • نقطه ریزش :              30-
 • نقطه اشتعال :              225
 • دانسیته :                     0.899
 • درجه روغن :              20W50
 • گرانروی 100 :          19.7
 • شاخص گرانروی :       120
 • نقطه ریزش :              27-
 • نقطه اشتعال :              214
 • دانسیته :                     0.89