پاور

روغن موتور پاور

روغن موتور پاور دارای یکی از برترین کیفیت ها، با فناوری جدید و مناسب برای موتور های درون سوز بنزینی و دیزلی سبک و موتورهایی که به روغنی در سطح کیفیت SG/CC نیاز دارند. از مزایا این روغن کار کرد طولانی  به منظور صرفه جویی در هزینه و استمرار طول عمر موتور  است .و به دلیل داشتن خصوصیات چند درجه ای قابل استفاده در تمام طول سال است.

  •     استاندارد ملی :    3785
  •     مطابق با استاندارد بین المللی     MIL  L 46152 D
  •     رنگ محصول :  قرمز
  •     تهیه شده از روغن پایه این پالایشگاه مزین به  پروانه علامت استاندارد تشویقی به شماره 3299
  •     محافظت از موتور به دلیل داشتن  افزودنی های مناسب
  •     کمک به افزایش طول عمر موتور به دلیل دارا بودن ترکیبات ویژه

  مناسب جهت استفاده در  :

  •      موتور های بنزینی و دیزلی سبک و سنگین
  •      سیستم های دیزلی دارای سیستم  توربوشارژ و سوپر شارژ
  •      کامیونهای سبک