پاور

روغن موتور پاور

روغن موتور پاور دارای یکی از برترین کیفیت ها، با فناوری جدید و مناسب برای موتور های درون سوز بنزینی و دیزلی سبک و موتورهایی که به روغنی در سطح کیفیت SG/CC نیاز دارند. از مزایا این روغن کار کرد طولانی  به منظور صرفه جویی در هزینه و استمرار طول عمر موتور  است .و به دلیل داشتن خصوصیات چند درجه ای قابل استفاده در تمام طول سال است.

 •     استاندارد ملی :    3785
 •     مطابق با استاندارد بین المللی     MIL  L 46152 D
 •     رنگ محصول :  قرمز
 •     تهیه شده از روغن پایه این پالایشگاه مزین به  پروانه علامت استاندارد تشویقی به شماره 3299
 •     محافظت از موتور به دلیل داشتن  افزودنی های مناسب
 •     کمک به افزایش طول عمر موتور به دلیل دارا بودن ترکیبات ویژه

  مناسب جهت استفاده در  :

 •      موتور های بنزینی و دیزلی سبک و سنگین
 •      سیستم های دیزلی دارای سیستم  توربوشارژ و سوپر شارژ
 •      کامیونهای سبک

 •  درجه روغن :            20W50
 • گرانروی 100 :          18.5
 • شاخص گرانروی :       122
 • نقطه ریزش :              24 –
 • نقطه اشتعال :              220
 • دانسیته :                     0.890