ورسک

روغن موتور ورسک

روغن موتورورسک دارای روانکاری مناسب بوده و برای موتور های بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ توصیه می شود .

 • استاندارد ملی : 585
 • مطابق با استاندارد بین المللی     MIL  L   2104  B
 • رنگ محصول :  طلایی
 • تهیه شده از روغن پایه این پالایشگاه مزین به علامت استاندارد تشویقی به شماره 3299
 • قابلیت جلوگیری از تشکیل رسوب و ترکیبات لجنی در موتور به دلیل دارا بودن ترکیبات ویژه
 • محافظت از قطعات موتور به دلیل دارا بودن افزودنی های مناسب
 • سازگار با محیط زیست

مناسب جهت استفاده در :

 • ماشین آلات کشاورزی و راه سازی  و ماشین آلات سبک در شرایط ملایم کار
 • سیستم  های هیدرولیک

 •  درجه روغن :            30
 • گرانروی 100 :          11
 • شاخص گرانروی :       110
 • نقطه ریزش :              18 –
 • نقطه اشتعال :              210
 • دانسیته :                     0.890
 • درجه روغن :            40
 • گرانروی 100 :          14
 • شاخص گرانروی :       110
 • نقطه ریزش :              9 –
 • نقطه اشتعال :              220
 • دانسیته :                     0.890
 • درجه روغن :            50
 • گرانروی 100 :          19
 • شاخص گرانروی :       110
 • نقطه ریزش :              9 –
 • نقطه اشتعال :              220
 • دانسیته :                     0.891