روغن دنده هیپوئید

روغن دنده GL4

این روغن دنده برای دنده های هیپوئید که تحت شرایط سرعت زیاد گشتاور کم و سرعت کم گشتاور زیاد کار میکنند و برای روانکاری به روغنی معادل روغن دنده نوع چهار نیاز دارند مناسب است .

 مناسب جهت استفاده در :

  • جعبه دنده های ( غیر خودکار ) دستی همزمان خودروهای سواری و دیزلی ٰ و تراکتورها و دیگر وسایل نقلیه که دارای دنده هیپوئید میباشند .
  • گیربکس های صنعتی و سیستم انتقال دهنده دستی .

ويژگي ها :

  • روغن دنده هیپوئید پرتوان به دلیل استفاده از موارد بالا برنده تحمل فشار قابلیت کارکرد در جعبهدنده ها با شرایط دشوار را دارد .