روغن دنده هیپوئید

روغن دنده GL4

این روغن دنده برای دنده های هیپوئید که تحت شرایط سرعت زیاد گشتاور کم و سرعت کم گشتاور زیاد کار میکنند و برای روانکاری به روغنی معادل روغن دنده نوع چهار نیاز دارند مناسب است .

 مناسب جهت استفاده در :

 • جعبه دنده های ( غیر خودکار ) دستی همزمان خودروهای سواری و دیزلی ٰ و تراکتورها و دیگر وسایل نقلیه که دارای دنده هیپوئید میباشند .
 • گیربکس های صنعتی و سیستم انتقال دهنده دستی .

ويژگي ها :

 • روغن دنده هیپوئید پرتوان به دلیل استفاده از موارد بالا برنده تحمل فشار قابلیت کارکرد در جعبهدنده ها با شرایط دشوار را دارد .

 • درجه روغن :           85W90
 • گرانروی 100 :        18
 • شاخص گرانروی :     90
 • نقطه ریزش :            18-
 • نقطه اشتعال :            210
 • دانسیته :                  0.891  
 • درجه روغن :           85W140
 • گرانروی 100 :        27
 • شاخص گرانروی :     90
 • نقطه ریزش :            12-
 • نقطه اشتعال :            215
 • دانسیته :                  0.900