روغن دنده ساده

روغن دنده ساده GL1-GL2

این روغن دنده در دنده هایی از نوع مارپیچی و حلزونی که تحت شرایط کار ملایم ،فشار و سرعتهای لغزشی پایین کار می کنند استفاده می شود . این روغن در دو گرید 90 ، 140 تولید می شود .

  •      استاندارد ملی :2975
  •      رنگ محصول :طلایی
  •      دارای مواد افزودنی ضد کف ، ضد زنگ ، ضد اکسید اسیون و پایین آورنده نقطه ریزش
  •      معادل با روغن معدنی فاقد EP
  •      کاهش اصطکاک دنده ها

 مناسب جهت استفاده در :

  •      سیستم های جعبه دنده غیر اتوماتیک با توجه به توصیه  سازندگان آنها