روغن دنده ساده

روغن دنده ساده GL1-GL2

این روغن دنده در دنده هایی از نوع مارپیچی و حلزونی که تحت شرایط کار ملایم ،فشار و سرعتهای لغزشی پایین کار می کنند استفاده می شود . این روغن در دو گرید 90 ، 140 تولید می شود .

 •      استاندارد ملی :2975
 •      رنگ محصول :طلایی
 •      دارای مواد افزودنی ضد کف ، ضد زنگ ، ضد اکسید اسیون و پایین آورنده نقطه ریزش
 •      معادل با روغن معدنی فاقد EP
 •      کاهش اصطکاک دنده ها

 مناسب جهت استفاده در :

 •      سیستم های جعبه دنده غیر اتوماتیک با توجه به توصیه  سازندگان آنها

 • درجه روغن :           90
 • گرانروی 100 :        18
 • شاخص گرانروی :     120
 • نقطه ریزش :            9-
 • نقطه اشتعال :            200
 • دانسیته :                  0.888  
 • درجه روغن :           140
 • گرانروی 100 :        28
 • شاخص گرانروی :     140
 • نقطه ریزش :            6-
 • نقطه اشتعال :            210
 • دانسیته :                  0.890   
 •