شرایط اخذ نمایندگی

  1. برخورداری از سابقه کاری حداقل سه سال
  2. دارا بودن مرکز پخش یا فروشگاه بزرگ و یا شرکت بازرگانی در مناطق صنعتی یا مراکز شناخته شده شهرها
  3. دارا بودن امکانات توزیع محصولات از قبیل انبار ، وسایل نقلیه