ماموریت و چشم انداز

شرکت مهتاب موتور گرگان با هدف « توسعه پایدار و استفاده بهینه از مواد قابل بازیافت » تأسیس شده است . این شرکت در راستای دستیابی به « رضایت مشتریان ، بهبود مستمر سطح كيفيت محصولات ، برآورده کردن الزامات از جمله الزامات قانونی و بهبود مداوم اثربخشی » اقدام به استقرار سیستم مديريت كيفيت بر اساس « استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2015» نموده است .

در این راستا اصول ذیل را به عنوان « خط مشی كيفيت » خود پذیرفته است :

1-جلب و افزایش رضایت مشتریان از طریق برآورده نمودن نیازها و انتظارات آنان
2-بهبود مستمر سطح كيفيت محصولات شرکت
3-آموزش مستمر و اثر بخش كاركنان در تمام سطوح سازمانی
4-تلاش در جهت حضور موفق در بازارهای جهانی