Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dateشنبه 23 اذر 1398Date

اخبار

تاریخ: 19/02/1398
زمان :10: 34
نوع :خبر


شرکت مهتاب موتور و فدراسیون...یکی از وظایف مجموعه های اقتصادی نقش حمایتی آنها از اجتماع و چهره های مردمی و تاثیر گذار میباشد ، در این راستا شرکت مهتاب موتور گرگان با حمایت از ورزش دو و میدانی استان گلستان مورد تقدیر و تشکر از طرف رئیس فدراسیون دوومیدانی کشورقرار گرفته و تندیس بازیهای آسیایی و لوح تقدیر توسط آقای مجید کیهانی به مدیرعامل شرکت آقای حمید دامغانی به پاس داشت این حرکت ورزشی تاثیر گذار تقدیم گردید .