Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dateچهار شنبه 2 بهمن 1398Date

اخبار

تاریخ: 09/10/1389
زمان :09: 16
نوع :خبر

b_اخبار روتیترآموزش مدل کارت امتیازی متوازن توسط استاد یوشیکاوا از ژاپن

کسب مقام اول شرکت مهتاب موتور گرگان در پیاده سازی آزمایشی BSCآموزش روش نوین کارت امتیازی متوازن (BSC)  با حضور پنج واحد صنعتی  برتر بخش خصوصی استان و پنج گروه از بخش دولتی ازتاریخ  5 /89/10 لغایت  89/10/8 به همت شرکت نوسازی صنایع ایران برگزار گردید ، که تیم کارشناسی پنج نفره مهتاب موتور گرگان موفق به کسب مقام اول در این رقابت تنگاتنگ  گردید.

این مدل که برای اولین بار در ایران ارائه شد ، ابزاری نوین جهت تبین استراتژی ساز مان است که با هماهنگی فعالیت ها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‌سازد.

در این دوره آموزشی پس از تشریح مفاهیم  توسط پروفسور یوشیکاوا از ژاپن، تیمها ابتدا مدل BSC را برروی یک شرکت فرضی وسپس برروی سازمان واقعی خود پیاده سازی کردند تا بدینوسیله چالشهای موجود برسرراه پیشرفت آن واحد شناسایی ودر جهت رفع آن اقدام گردد .برچسب خبر :

اخبار مرتبط :