Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dateچهار شنبه 20 اذر 1398Date

روغن دنده هیپوئید


 

روغن دنده                                             GL4

 

این روغن دنده برای دنده های هیپوئید که تحت شرایط سرعت زیاد گشتاور کم و سرعت کم گشتاور زیاد کار میکنند و برای روانکاری به روغنی معادل روغن دنده نوع چهار نیاز دارند مناسب است .

 

موارد مورد استفاده :

 

  •  عبه دنده های ( غیر خودکار ) دستی همزمان خودروهای سواری و دیزلی ٰ و تراکتورها و دیگر وسایل نقلیه که دارای دنده هیپوئید میباشند .
  • گیربکس های صنعتی و سیستم انتقال دهنده دستی .

 

ویژگی  :

  • روغن دنده هیپوئید پرتوان به دلیل استفاده از موارد بالا برنده تحمل فشار قابلیت کارکرد در جعبهدنده ها با شرایط دشوار را دارد .

 

 

 
دانسیته نقطه اشتعال نقطه ریزش شاخص گرانروی گرانروی cst 100°C درجه روغن
0/891 210 18- 90 18 80W90
0/900 215 12- 90 27 85W140