نمایشگاه محصولات


مطلب روز
 • با محصولات پرتوان ، لبخند رضايت بر لبان
 • برنده جايزه بين المللي کيفيت قرن اروپا در سال 2008
 • واحد نمونه صنعتي کشوري
 • واحد نمونه استاندار
 • واحد نمونه صادراتي
 • منتخب به عنوان برند برتر کشور
 • دريافت واحد نمونه استاني
 • دريافت لوح صادر کننده نمونه
 • دريافت استاندارد بين المللي 2008 : 9001
 • دريافت استاندارد بين المللي 2007 :14001
 • دريافت استاندارد بين المللي 2004 : 14001
 • روغن موتور پرتوان جلو تر از هر زمان فراتر از هر توان


 شرکت مهتاب موتور گرگان ، از سال 1375 به منظور تأمين نياز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر ، صنايع و مصارف کشاورزي ، فعاليت خود را آغاز نمود . اين شرکت براي توليد انواع روانکارها بنا بر سياست هاي اقتصادي و فني متخذه ، از مرغوبترين روغن هاي پايه استفاده مي کند و فرآورده هاي توليدي را از نظر کيفيت به فرآورده هاي قابل رقابت با توليدات مشابه در سطح جهان مبدل ساخته و به دليل رعايت استاندارد هاي ملي و بين المللي ، در مدتي کوتاه ، در زمينه صادرات و دستيابي به بازارهاي بين المللي به موفقيتهاي چشمگيري در عرصه توليد روانکارها دست يافته است . ما تلفيقي از علم و تجربه گذشتگان و متخصصين روز ، دانش امروز در صنايع پتروشيمي و نفت ، ارتباطات علمي تنگاتنگ با منابع و مآخذ بين المللي و واحد هاي مشابه در سطح جهان و آخرين و برترين تکنولوژي هاي عصر حاضر در اين صنعت را به کار گرفته ايم تا روانکار هايي منطبق با آخرين استاندارد هاي موجود در دنياي امروز را به بازارهاي بين المللي عرضه نمائيم .